FANDOM


Ōmuro-ke (大室家) is a spin-off manga of YuruYuri featuring the Ōmuro sisters (Hanako, Sakurako, and Nadeshiko).

Navigation

Manga YuruYuriReset!Ōmuro-ke
Anime YuruYuriYuruYuri♪♪YuruYuri San☆Hai!
OVA YuruYuri Nachuyachumi!YuruYuri,
Special YuruYuri SpecialYuruYuri Nachuyachumi!+
Predecessor YuriYuri